På Norrmalm i Stockholms innerstad, vid Klara östra kyrkogata, hittar du St:a Clara kyrka. Somliga väljer att även bara kalla den för Klara kyrka. Uppförandet av denna kyrka påbörjades under 1500-talet, men platsen för kyrkan grundlades redan under 1280-talet i samband med att St:a Clara nunnekloster och klosterkyrka utformades. 

Kyrkobyggnadens historia

Dessa två konstruktioner revs dock under 1500-talet, enligt Gustav Vasas bestämmelse. När Johan lll blev kung valde han att påbörja bygget av en ny kyrka på den plats där nunneklostret och klosterkyrkan tidigare varit belägna. Detta under ledning av den holländska byggmästaren Hendrik van Huwen som fick ansvar för uppförandet. 

Sen dess har St:a klara kyrka både restaurerats och renoverats ett flertal gånger, där olika arkitekter och byggmästare varit ansvariga. Några av de som varit inblandade är Carl Fredrik Adelcrantz och Willem Boy, samt Artur von Schmalensee som senast (1963-1965) såg till att kyrkobyggnaden fick sig ett upplyft. 

Sveriges och Skandinaviens näst högsta kyrka

Något som är unikt för Klara kyrkan, det vill säga tillsammans med Uppsala domkyrka, är dess mycket höga kyrkotorn. Klara kyrka är nämligen utformat med ett torn som mäter hela 116m, vilket gör kyrkan till såväl Sveriges som Skandinaviens näst högsta. Detta då efter Uppsala domkyrka som är den absolut högsta med ett torn på ca 119m.