Tillhörande Svenska kyrkan och Sofia församling, som ingår i Stockholms stift, har vi Sofia kyrka. Detta är en församlingskyrka belägen på Södermalm i Stockholm. Närmare bestämt är kyrkan belägen i östra delen av Södermalm, på den högsta punkten av Vita bergen. 

Kyrkan är uppkallad efter den dåvarande kungen Oscar ll:s gemål drottning Sofia. Trots att det var över 100 år sen som byggnaden av kyrkan påbörjades och kyrkan invigdes är det än idag en mycket vacker och mäktig plats. Här får de avlidne en lugn och behaglig sista vila samtidigt som de efterlevande har en fin plats att besöka. 

Uppbyggnaden av kyrkan 

Sofia kyrkans byggnad ritades av arkitekten Gustaf Hermansson, som efter att han vunnit en arkitekttävling år 1899 ansågs vara den bästa mannen för jobbet. Bygget påbörjades redan 3 år senare, år 1902. Den första grundstenen las dock inte förrän den 15:e maj år 1903, och det då av ingen mindre än dåvarande kung Oscar ll. 

År 1907 invigdes Sofia kyrkan, ca 4 år senare. Hela bygget hade då bekostats av Katarina församling, som i sin tur hade fått pengarna genom försäljning av mark i Stockholmsområdet. Att man som församlingen på den tiden lyckats finansiera bygget av en kyrka utan extra skatter var rätt ovanligt, vilket i sig talar för hur bra dessa affärer gick. 

Utformning 

Än idag har Sofia kyrka formen av en centralkyrka, det vill säga en kyrka med en centraliserad plan med lika långa korsarmar. Detta då till skillnad från det vanligaste alternativet av planutformning av kyrkor, den korsliknande planen, där man istället utformar kyrkans grund som ett kors. 

I Sofia kyrka fann man förr i tiden väggmålningar och glasmålningar skapade av Olle Hjortzberg. Dessa valde man dock att ta bort i samband med att kyrkan restaurerades mellan år 1948-1951. Därefter bestod sig kyrkan enligt den restauration som Lars Israel Wahlman då varit ledare för, det vill säga fram till år 2012 där man valde att göra en störra renovering av hela Sofia kyrkan.