År 1768 lades grundstenen för bygget av Adolf Fredriks kyrka. Det är efter ingen mindre än självaste kung Adolf Fredrik som kyrkan fått sitt namn. Belägen vid korsningen Adolf Fredriks gata, Sveavägen, Holländargatan och Kammakargatan i Stockholm, samt att kyrkan tillhör församlingen Adolf Fredriks församling i Stockholms skift, finns det flera rätt naturliga förklaringar till att kyrkan skulle heta just Adolf Fredrik kyrka.  

Idag klassas Adolf Fredriks kyrka som en av de mest välkända och välbesökta kyrkorna i Stockholm. Det inte minst då många framstående och välkända personer begravts på kyrkogården, utan det även då kyrkan rymmer många fina konstverk av olika slag. Detta har då i sin tur bidragit till kyrkans popularitet och goda omdöme. 

Kyrkans invigning

Redan 6 år efter att grundstenen för kyrkobyggnaden lagts invigdes den, den 27:e november 1774. Det var biskopen Daniel Herweghr som stod för invigningen, där flertalet på den tiden mycket välkända personer deltog – bland annat kyrkoherdarna Rensen och Wykman var där, samt hovkapellmästaren Francesco Uttini. Självklart var även kung Adolf Fredrik närvarande, i sällskap av sina äldsta söner. Även kung Gustav lll och hertig Karl Xlll deltog under invigningen av kyrkan. 

Kyrkans exteriör och interiör 

Adolf Fredriks kyrka är konstruerad av den så kallade gustavianska stilen, med inslag av rokoko. På utsidan är kyrkan i vit puts, vilket kombinerats med en svartmålad kupol, kopparfärgat tak och resterande detaljer i guld. Även kyrkans insida går i det vita temat, som bryts av av större målningar och skulpturer. 

Kyrkans utseende såväl exteriört som interiört har gjorts om ett par gånger. En gång under 1890-talet, en gång under 1950-talet, och så en rejäl renoveringen under 1990-talet. Det som dock än idag är detsamma som från första gången kyrkan uppfördes är dess altare och predikstol.