Några av de mest kända kyrkorna i Stockholm.

För att föra informationen om dessa fantastiska kyrkor vidare har vi valt att ta fram denna webbplats. Nedan finner du kortfattad information om varje kyrka och för att läsa mer om kyrkorna så kan du enkelt klicka på länken och komma vidare till kyrkans egen sida.

Högalidskyrkan

Högalidskyrkan ligger på Södermalm i Stockholm och är en mycket populär kyrka för att hålla så väl begravningar som giftermål i.

Hedvig Eleonora kyrka

Denna omtalade kyrka har mer än ett namn och är egentligen mest känd som Östermalmskyrkan.

S:t Johannes kyrka

S:t Johanneskyrkan är en av de äldsta kyrkorna i Stockholm med sina 130 år.

Maria Magdalena kyrka

En av de få kyrkor i Sverige som blivit utnämnd till ett kulturminne. Man började bygga kyrkan på slutet av 1500-talet.

Sofia kyrka

Sofia kyrka är vackert belägen på den högsta punkten av östra Södermalm, uppe på toppen av Vita bergen.

Engelbrektskyrkan

Kyrkan är uppkallad efter Engelbrekt Engelbrektsson och restaurerades så sent som på 1950-talet.

Adolf Fredriks kyrka

Denna kyrka har fått sitt namn efter självaste Kung Adolf Fredrik och är en av de mest besökta och kände kyrkor i Stockholm.

Katarina kyrka

Uppkallad efter Prinsessan Katarina är denna kyrka belägen högt upp i Södermalm. Tyvärr så har denna kyrka fått utstå två omfattande bränder genom tiderna.

S:ta Clara kyrka

Denna kyrka är belägen i Stockholms innerstad och benämns av de flesta som “Klara Kyrka”. Kyrkans grund lades i samband med uppförandet av S:t Claras nunnekloster.

I Stockholm är begravningar i kyrkor vanligtvis mer traditionella och högtidliga. Deltagarna bär vanligtvis svart klädsel även om det inte är ett måste. Idag bestäms klädsel vid en begravning utifrån den avlidnes sista önskemål alternativt utifrån de önskemål de efterlevande har. Vanligtvis så sitter deltagare tysta under ceremonin medan en präst leder de närvarande genom ceremonin.

Beroende på kyrka kan det finnas särskilda regler som måste följas, till exempel så får man inte får prata eller gråta under gudstjänsten. En del kyrkor kräver också en minnesavgift för att hjälpa till att täcka kostnaderna för värdskapet begravningen.

Vanligtvis så innefattar en ceremoni i en kyrka i Stockholm även ett lovtal, läsning från Bibeln och gemensamma böner. Efteråt samlas deltagarna ofta för en minnesstund på en annan plats för att fira den bortgångne personens liv. Denna plats är ofta i anslutning till kyrkan för att underlätta för de närvarande. Minnesstunder anses vara viktiga för att hedra den avlidne och ge de som sörjer ett avslut i gemenskap med andra som har en nära koppling till den avlidne. Det är en tid för familj och vänner att samlas, dela minnen och berättelser och stödja varandra under tiden av förlust.

Vissa kyrkor i Stockholm erbjuder också ytterligare tjänster som rådgivning eller så kan de hjälpa till med att ordna hela begravningen. Detta kan vara till nytta för dem som inte är bekanta med de sedvänjor som är förknippade med begravningar i kyrkor och som behöver extra hjälp under denna svåra tid. Om man är i behov av hjälp för att arrangera en begravning kan en begravningsbyrå även vara ett bra alternativ. Här nedanför finner ni bra alternativ för att arrangera en begravning i Stockholm.